Gudstjänst 11.00

Välkommen att fira gudstjänst med oss! Denna söndag inbjuder vi också till nattvard som en del av gudstjänsten. Gudrun Back predikar och leder gudstjänsten. Kyrkfika serveras efter gudstjänsten och därefter är det församlingsmöte där vi bla kommer att samtala om "Heliga vanor".

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med dina aktuella filter:

Kopierad!