Gudstjänst

I Equmeniakyrkan i Braås firar vi gudstjänst de flesta söndagar.
I programbladet och kalendern på hemsidan finns mer information om gudstjänsterna.

Om gudstjänsten

Gud, min Gud, dig söker jag, min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig, som ett kargt och uttorkat land.
Då skådar jag dig i helgedomen, jag ser din makt och din härlighet.
Din nåd är mer värd än livet. Min tunga skall prisa dig.
Jag vill lova dig så länge jag lever och åkalla dig med lyfta händer.
Min hunger stillas som av feta rätter, jag lovsjunger dig med jublande tunga.
Jag minns dig när jag gått till vila, jag tänker på dig i nattens timmar,
ty du kom till min hjälp, i dina vingars skugga jublar jag
Jag håller mig tätt intill dig, din hand ger mig stöd.
Psaltaren 63:2–9

Psalmisten längtar efter Gud som den törstige i öknen längtar efter vatten, eller som när den hungrige får mat på bordet. I templet möter psalmisten Gud; då vänds livet till åkallan och lovsång. Det djupa minnet av mötet med Gud kommer tillbaka i nattens timmar; även då jublar psalmisten över Guds skydd och hjälp.
Så stark är människans längtan efter levande Gud, och så rik är den kristna gudstjänsten. Det kan formuleras som att vi vill fira en gudstjänst för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

I gudstjänsten sker ett möte mellan Gud och människa, mellan himmel och jord, mellan nutid och framtid. Människor som inte annars skulle ha träffats kommer tillsammans. Vi får ett tilltal och ger vårt gensvar. Minnet av gudstjänsten kan vi bära med oss hela veckan och se hur Gud är med oss också där.

Genom att fira gudstjänst gestaltar den kristna församlingen hoppet om Guds rike. Där berättar vi om hur Gud handlar genom historien, i skapelsen och i frälsningen. I texter, sånger och människors möte blir vi en del i ett större skeende, som också samtidigt pågår över hela världen. När vi firar gudstjänst ber vi att Guds rike ska komma och att Guds vilja ska ske.

Människan är skapad för gemenskap med Gud. Det är naturligt att fira gudstjänst tillsammans med andra. I gudstjänst möts alla de uttryck och erfarenheter människan är: smärta och glädje, brustenhet och mening, fördolt och uppenbart, dåtid och framtid. Inför Guds ansikte blir människan hel.

När vi delar bröd och vin, när vi firar ett barns födelse eller sörjer en god vän, då är Gud med oss och delar vår smärta och vår glädje. Vi ber för varandra, för vårt samhälle och för vår värld och sätter namn på enskildas behov, sociala tillkortakommanden och strukturell synd. Guds framtid kommer oss till mötes redan nu, i bönen,arbetet och firandet av gudstjänst.

Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt
bland lärarna och lyssnade och ställde frågor.
Luk 2:46

Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten
gick han till synagogan, som han brukade.
Luk 4:16

När evangelisten Lukas beskriver Jesu tidiga år ser vi hur vanan och förtrogenheten med gudstjänsten spelar en viktig roll. Som tolvåring stannade Jesus kvar i templet efter påskhögtiden, och det tog tre dagar innan föräldrarna hittade honom där. Under sin uppväxt brukade Jesus gå till synagogan i Nasaret på sabbaten. Att fira gudstjänst i kyrkan är viktigt för vår identitet som enskilda kristna och som församling:

I gudstjänsten delar vi tro, handlingsmönster och värderingar.

Gudstjänsten präglar oss som kristna. I gudstjänsten involveras hela vår personlighet. Vi lär oss tänka på ett nytt sätt, agera på ett nytt sätt och får nya värderingar. Genom att göra saker tillsammans i gudstjänsten formas vi djupare än om vi bara lyssnar. Att tro på Gud är inte bara en tankeövning utan en övning i tillit. Vi lär av varandra och av våra praktiska erfarenheter. Erfarenheter skapar värderingar för hela livet. Gudstjänstfirandet formar en kristen identitet. Gemensamma övningar, som när barnet leker inför vuxenlivet, formar karaktär, ger vanor och grundlägger handlingsmönster. Liksom barnen prövar sig fram genom lekens mönster, skapar och utrustar gudstjänsten de kristna till vittnesbörd, tjänst och delande av gemenskap i världen.