Nattvard 31/1-2021

Nattvard 31/1-2021

Hej vänner!

På söndag kommer det att erbjudas nattvard i kyrkan. Eftersom vi inte
får vara många på plats kommer det att behövas tidsbokning familjevis.
Det kommer finnas möjlighet att boka tider mellan kl. 12:00-16:00. Varje
nattvardslag har 20 minuter. Bokning av nattvard sker på mail till
henrik.einarsson@equmeniakyrkan.nu eller telefon 0723-936639. Varmt
välkomna!

Guds frid!

Henrik
Pastor och föreståndare