Pilgrimsvandring i Fågelmara

Att pilgrimsvandra är ett sätt att möta den kristna tron som har uråldriga anor. Oftast har vandringens syfte varit att ta sig till en helig plats. Som exempel kan gravkyrkan i Jerusalem vara en sådan helig plats. I vår tid har pilgrimsvandring fortsatt vara en inre och yttre resa som någon tar sig för. Oftast går pilgrimen en längre sträcka men det kan också vara en kortare vandring med inslag av andakt.

På söndag 18/4 bjuder vi därför in till en enkel pilgrimsvandring. Rundan vi kommer att gå är cirka 5 km och beräknad tidsåtgång är 1,5–2 timmar. Mestadels kommer vandringen att ske på väg eller vältrampad stig. Vandringen kommer att innehålla både samtal och tystnad. Start på vandringen sker kl. 13:00 vid Missionskyrkan. Maxantal deltagare är 8 personer och bokning av plats kan ske till pastor Henrik Einarsson på tel. 0723-936639 eller mail henrik.einarsson@equmeniakyrkan.nu.

Utrustning: Bra promenadskor, kläder efter väder och ett gott humör. Fika i en mindre ryggsäck.

Varmt välkomna!