OM KYRKAN

välkommen till vår församling

Equmeniakyrkan Götlunda

Equmeniakyrkan Götlunda vill vara en fri och öppen kyrka där hela livet och tron kan få rymmas. Vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen. Utöver gudstjänster och andra samlingar som vi inbjuder till kan församlingen stå till tjänst med enskilda samtal och förrättningar såsom dop, vigsel och begravning. Vi är en del av Equmeniakyrkan, ett nytt kyrkosamfund som bildades 2011 och har sina rötter i Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Vår kyrka ligger i byn Lunger i Götlunda, norr om Hjälmaren, mellan Arboga och Örebro. Kontakta församlingen på info(at)kyrkanilunger(punkt)se eller ring till ordförande Anders Bastås 073-982 04 66 eller anders(punkt)bastas(at)helamanniskan(punkt)se Equmeniakyrkan Götlunda är till för dig. Välkommen!

Frågor och svar om tro

Hur kan man veta om det finns en gud? Vem är Jesus? Vad är kristen tro? 

De och flera andra frågeställningar har vi försökt besvara här.

Läs mer

Tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.