BARN OCH UNGA

Equmenia i Götlunda är en förening som bedriver verksamhet för barn och unga i Götlunda i samverkan med Equmeniakyrkan i Götlunda.

Verksamheten består för närvarande av ”Fredax” och ”Spårarscout”.

Medlemsavgiften i föreningen är 100 kronor per år. Den som är medlem är försäkrad under verksamheten.

Spårarscout

Fredagar jämna veckor träffas vår spårarscoutgrupp utanför kyrkan. Spårarscouter är scouter som går i förskoleklass och upp till trean.

Kontaktledare är

Gunilla Jacobsson 070-305 54 83

Fredax

Varje fredagskväll under terminerna öppnar vi kyrkan kl 18.30 för lek, spel, pyssel, pingis och fika. I första hand vänder vi oss till barn och ungdomar från fjärde klass och uppåt, men den som är nyfiken på vad vi gör är välkommen att titta in.

Vi har en egen Facebook sida här!

Ledare är

Carina Granqvist 070-610 19 51, Erik Lundin 070-496 53 63 och Kristina Lundin 070-330 50 26.

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. Equmenia har sin grund i den kristna tron och erbjuder barn och unga att upptäcka mer av vem Jesus är. Equmenia vill även lägga en grund för att tron på Jesus leder till handlingar som blir till välsignelse för andra. Det är därför som Equmenia finns till.

Equmenia består av cirka 400 lokala föreningar med 19 300 medlemmar över hela Sverige. Varje vecka träffas ledare, barn och ungdomar i en mängd olika aktiviteter som innebandyträningar, scoutkvällar och bönegrupper. Genom aktiviteterna kan Equmenia bli en plats där deltagarna blir sedda och får möjlighet att växa i gemenskap med varandra och Jesus.