Publicerat 

Home

EN KYRKA FÖR HELA LIVET

där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Forskarutbildning på THS

2017-03-23
Teologiska högskolan Stockholm startar från och med höstterminen 2017 forskarutbildning i bibelvetenskap med inriktningar i Gamla respektive Nya testamentet och utlyser i samband med detta två doktorandstipendier.Läs mer

Juluppropet fortsätter

2017-03-16
På ett nationellt plan arbetar vi vidare tillsammans med SKR för barn och ungas rätt till trygghet och framtidstro inom ramen för juluppropet.Läs mer

Equmeniakyrkan säljer Överås

2017-03-15
Equmeniakyrkan har beslutat att sälja fastigheten Överås på Danska vägen i Göteborg. Köpare är fastighetsbolaget Wallenstam.Läs mer

Reflektioner vid Överås försäljning

2017-03-15
Anders Svensson, tidigare Distriktsföreståndare Metodistkyrkan i Sverige skriver några reflektioner med anledning av Överås försäljning.Läs mer