Bidrag Kyrka Samhälle-tjänster

Avseende pastor/diakon–tjänst i Universitetskyrkan, Krog eller Kyrka-polis. Ansökan insänds med bifogade uppgifter senast 30 juni 2020 till Equmeniakyrkans nationella enhet. I formuläret nedan eller via post till Equmeniakyrkan, Inga Johansson, Box 14036 , 167 14 Bromma. Vid frågor kontakta: inga.johansson@equmeniakyrkan.se
  • Namn
  • Föreståndare, ordförande, kassör eller liknande.
  • Skriv summan i siffror
  • ex. Studentpastor, Uppsala universitet
  • ex. 50 %