Personer och ett barn med en ballong som ser ut som ett jordklot

Klimatnödläge

Kyrkokonferensen 2021 fattade beslut om att utlysa klimatnödläge.

I och med det utlysta klimatnödläget har klimatarbetet fått större prioritet. Kyrkostyrelsen fick i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för klimatarbetet. I handlingsplanen identifierades fyra huvudområden för insatser: Teologi och gudstjänst, minska utsläpp, påverkansarbete samt utbildning.

”Att utlysa klimatnödläge är inte så svårt. Men ord behöver följas av handling, nya arbetssätt, resurser och en tid av omställning. Det är en omistlig del av evangeliets efterföljelse idag.” Så skrev kyrkoledarna efter beslutet i 2021 års kyrkokonferens att utlysa klimatnödläge. Under de två följande åren har en temagrupp arbetat utifrån handlingsplanen.

Ladda ner handlingsplanen:

Verktygslåda i klimatnödläge

Omställningen börjar i församlingen och nu finns en ”verktygslåda” där vi samlar tips och idéer för att öka församlingens skapelsevänlighet. Var gärna med och bidra med egna idéer och goda exempel från din församling.

Församlingarnas hållbarhetsanalys

Med hjälp av Hållbarhetsanalysen får församlingens olika verksamheter reflektera över hur de bidrar idag och kan bidra ännu mer framöver till en hållbar samhällsutveckling. Genom reflektion och dialog kring ett antal frågor är tanken att ni ska identifiera nya sätt att sprida positiv påverkan.

Klimatnödläge

Uttalande från kyrkoledarna


Equmeniakyrkan har utlyst klimatnödläge. Det låter allvarligt och det är allvarligt. Jordens klimat förändras snabbt, havsnivåerna stiger och extremväder ökar visar den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC. Behovet av omställning blir allt mer kritiskt för varje dag.

Klimatförändringarna påverkar redan nu utsatta människors vardag och framtida levnadsvillkor mest. Klimatomställning är därför också en rättvisefråga. Den unga generationen pekar uppfordrande och med all rätt på de vuxnas ansvar.  

Med klimatnödläge menas ett läge av förhöjd prioritet till den kris vi befinner oss i. Det är ett tydligt sätt att säga att vi måste mobilisera resurser och undanröja hinder för beslut som kan garantera en hållbar fortlevnad på planeten.    

Drivna av Guds kärlek till allt skapat och som ett självklart uttryck för uppdraget att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad fördjupar vi arbetet i Equmeniakyrkan med att se över all verksamhet för att hitta vägar att minska klimatavtrycket.  

Vi gör det för att värna vårt jordiska hem, ett hem som vi delar med alla människor, växtlighet och djur i en mångfald som nu hotas. När mångfalden hotas rubbas det ekologiska system, väven av liv, som vi alla är en del av. Det är människor, särskilt i västvärlden, som har påverkat och påverkar balansen och som gör att jorden är på väg att överhettas. Därför vilar ansvaret extra tungt på oss i vår del av världen att tänka och göra nytt för att stoppa en ohållbar exploateringen av vårt gemensamma hem, skapelsen.  

Med utlysning av klimatnödläge tar Equmeniakyrkan ett steg till i ett självrannsakande arbete: Vad mer kan vi som kyrka göra för att bidra till den nödvändiga omställningen för att bromsa utvecklingen? Kristenheten är ett stort nätverk, lokalt, nationellt och internationellt och består av många enskilda människor och organisationer som kan stödja varandra och kroka arm med andra goda krafter för att bidra till goda livsvillkor, en helad värld och en försonad skapelse.  

Många av Equmeniakyrkans församlingar är del av det ekumeniska nätverket Grön kyrka. Där möts lokala församlingar som redan har tagit steg att ställa om för klimatets skull för att delge varandra sina erfarenheter. Grön kyrka är ett verktyg där vi gör verkstad av det utlysta klimatnödläget. Och det finns plats för fler församlingar att ansluta sig och bli en del av denna rörelse. 

Att utlysa klimatnödläge är inte så svårt. Men ord behöver följas av handling, nya arbetssätt, resurser och en tid av omställning. Det är en omistlig del av evangeliets efterföljelse idag. Därför uppmanar vi fler kyrkor och samfund att utlysa nödläge och ta steg tillsammans. Det är nu utvecklingen ska vändas. Tiden för att påverka utvecklingen krymper snabbt.    

Låt oss tillsammans be med heliga Birgitta:
Visa oss Herre din väg och gör oss villiga att vandra den.


Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Karin Wiborn, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Kontaktpersoner

Henric Götefelt

Projektledare klimatnödläge och Grön kyrka

0765-05 32 35

henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se

Lena Bergström

Lena Bergström

Evangelist, fokus Klimatnödläge, teologi och andlighet

0703-06 28 02

lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se