Personer och ett barn med en ballong som ser ut som ett jordklot

Klimatnödläge

Kyrkokonferensen 2021 fattade beslut om att utlysa klimatnödläge och kyrkostyrelsen fick i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för klimatarbetet.

I och med det utlysta klimatnödläget har klimatarbetet fått större prioritet och arbetet med handlingsplanen pågår.

Vi ser att det handlar dels om ett arbete riktat in i organisationens egen verksamhet, dels arbete riktat till församlingar, Equmeniaföreningar och våra samarbetskyrkor för att ge stöd till deras insatser samt dels arbete som kan ske i samverkan med andra organisationer och aktörer.

Fyra huvudområden för insatser har identifierats

  • Teologi och gudstjänst
  • Minska utsläpp
  • Påverkansarbete
  • Utbildning
klimatnödläge handlingsplan mockup

Handlingsplan för klimatnödläge

Här kan du ladda ner Equmeniakyrkans handlingsplan för klimatnödläget.

”Att utlysa klimatnödläge är inte så svårt. Men ord behöver följas av handling, nya arbetssätt, resurser och en tid av omställning. Det är en omistlig del av evangeliets efterföljelse idag.” Så skrev kyrkoledarna efter beslutet i 2021 års kyrkokonferens att utlysa klimatnödläge.

En handlingsplan för klimatnödläge är evangelium och bidrar till att människor över hela jorden sätts fria att leva sina liv i kärlek och omsorg, i rättvisa och jämställdhet. I grunden handlar det om frälsning för hela skapelsen – Guds befrielse från förtryck genom Jesus Kristus.

Verktygslåda i klimatnödläge

Omställningen börjar i församlingen och nu finns en ”verktygslåda” där vi samlar tips och idéer för att öka församlingens skapelsevänlighet. Var gärna med och bidra med egna idéer och goda exempel från din församling.

Möte med samtal

Temagrupp

I början av 2022 bildades en temagrupp för klimatnödläget. Den består av anställda nationellt, ideellt engagerade i församlingar och en regional kyrkoledare.

Det övergripande ansvaret för gruppen är att ta fram och följa upp den handlingsplan som sedan ska rapporteras till Kyrkokonferensen 2022.

Hand som pekar på skärmen på en bärbar dator

Equmeniakyrkans klimatavtryck

Så snart som möjligt kommer gruppen att ta fram verktyg för att räkna ut klimatavtrycket för Equmeniakyrkans verksamhet för att få en baslinje att utgå från.

Utifrån baslinjen kommer varje enhet analysera och göra förändringar för att minska avtrycket. Senare hoppas vi att ett liknande verktyg kan erbjudas församlingar.

Undervisning inför grupp

Utbildning

Klimatnödläget berör hela vår organisation och behöver präglas av ett brett ägandeskap. Därför har alla kyrkoledare och enhetschefer deltagit i en utbildningsdag som syftar till kompetenshöjning, samtal och analys.

Att ta sig an frågan om klimatet väcker känslor och tankar som berör oss på djupet. Därför kommer temagruppen ta fram material och metodik för konstruktiva samtal i ämnet. 

Bönbok Rop av kärlek

Bönbok

I samband med klimatfastan 2022 publicerades en enkel bönbok med fokus på situationen för miljö och klimat.

Boken är en lättanvänd och tillgänglig bok som kan hjälpa oss att fördjupa vår bön och vår teologi. Detta är ett exempel på hur vi kommer att arbeta med teologi och gudstjänst.

En grönare kyrka – Teologi för klimatnödläge

Världen över växer engagemanget för klimatet och miljön. Så även i Sverige. Allt fler tar hotet mot vår överlevnad på allvar. För detta viktiga engagemang behövs teologi både för en fördjupad motivering och en konstruktiv strategi. Författarna i denna antologi öser ur kyrkornas teologiska källor och erfarenheter, vilket ger nya perspektiv på vad skapelsevänlighet innebär. Här lyfts också klimatkrisens existentiella och kulturella perspektiv fram.

Församlingars engagemang

Många av våra församlingar har redan börjat omsätta sitt engagemang och tro på en annan värld i praktik. Församlingarnas potential och kreativitet har inga gränser.

Equmeniakyrkan i Arvika anordnade en hållbar modevecka med modevisning av second-handkläder, klädbytardag och systuga där församlingens syjunta visade hur man lagar kläder.

S:t Eskilskyrkan i Eskilstuna anordnade en föreläsningsserie där de bland annat bjöd in kommunens miljöstrateg för samtal om vägen framåt.

Åbybergskyrkan i Vallentuna är drivande i nätverket Klimatsmart Vallentuna.

Ansgarskyrkan på Lidingö odlar i två pallkragar utanför kyrkan för att visa att en grön kyrka håller på att växa fram.

Sannerudskyrkan i Kil har anlagt en äng utanför kyrkan som scouterna slår med lie på hösten.

Grön kyrka

Mer material och inspiration finns på hemsidan för Grön Kyrka, ett ekumeniskt nätverk för församlingar som vill ta några steg till för en hållbar värld.

Klimatnödläge

Uttalande från kyrkoledarna


Equmeniakyrkan har utlyst klimatnödläge. Det låter allvarligt och det är allvarligt. Jordens klimat förändras snabbt, havsnivåerna stiger och extremväder ökar visar den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC. Behovet av omställning blir allt mer kritiskt för varje dag.

Klimatförändringarna påverkar redan nu utsatta människors vardag och framtida levnadsvillkor mest. Klimatomställning är därför också en rättvisefråga. Den unga generationen pekar uppfordrande och med all rätt på de vuxnas ansvar.  

Med klimatnödläge menas ett läge av förhöjd prioritet till den kris vi befinner oss i. Det är ett tydligt sätt att säga att vi måste mobilisera resurser och undanröja hinder för beslut som kan garantera en hållbar fortlevnad på planeten.    

Drivna av Guds kärlek till allt skapat och som ett självklart uttryck för uppdraget att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad fördjupar vi arbetet i Equmeniakyrkan med att se över all verksamhet för att hitta vägar att minska klimatavtrycket.  

Vi gör det för att värna vårt jordiska hem, ett hem som vi delar med alla människor, växtlighet och djur i en mångfald som nu hotas. När mångfalden hotas rubbas det ekologiska system, väven av liv, som vi alla är en del av. Det är människor, särskilt i västvärlden, som har påverkat och påverkar balansen och som gör att jorden är på väg att överhettas. Därför vilar ansvaret extra tungt på oss i vår del av världen att tänka och göra nytt för att stoppa en ohållbar exploateringen av vårt gemensamma hem, skapelsen.  

Med utlysning av klimatnödläge tar Equmeniakyrkan ett steg till i ett självrannsakande arbete: Vad mer kan vi som kyrka göra för att bidra till den nödvändiga omställningen för att bromsa utvecklingen? Kristenheten är ett stort nätverk, lokalt, nationellt och internationellt och består av många enskilda människor och organisationer som kan stödja varandra och kroka arm med andra goda krafter för att bidra till goda livsvillkor, en helad värld och en försonad skapelse.  

Många av Equmeniakyrkans församlingar är del av det ekumeniska nätverket Grön kyrka. Där möts lokala församlingar som redan har tagit steg att ställa om för klimatets skull för att delge varandra sina erfarenheter. Grön kyrka är ett verktyg där vi gör verkstad av det utlysta klimatnödläget. Och det finns plats för fler församlingar att ansluta sig och bli en del av denna rörelse. 

Att utlysa klimatnödläge är inte så svårt. Men ord behöver följas av handling, nya arbetssätt, resurser och en tid av omställning. Det är en omistlig del av evangeliets efterföljelse idag. Därför uppmanar vi fler kyrkor och samfund att utlysa nödläge och ta steg tillsammans. Det är nu utvecklingen ska vändas. Tiden för att påverka utvecklingen krymper snabbt.    

Låt oss tillsammans be med heliga Birgitta:
Visa oss Herre din väg och gör oss villiga att vandra den.


Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Karin Wiborn, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Kontaktpersoner

Henric Götefelt

Projektledare klimatnödläge och Grön kyrka

0765-05 32 35

henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se

Lena Bergström

Lena Bergström

Evangelist samt temagrupp klimatnödläge, Brobygge

0703-06 28 02

lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se