Behörighetskort för pastorer och diakoner inom Equmeniakyrkan

I vissa situationer kan det vara av värde att visa en handling som styrker att man är diakon- eller pastor inom Equmeniakyrkan. De som tillhör Equmeniakyrkans diakon- eller pastorskår, det vill säga är ordinerade inom Equmeniakyrkan, dess bildarsamfund eller mottagen från annat samfund har rättighet att skaffa ett behörighetskort. Den som önskar ett behörighetskort beställer det via Equmeniakyrkans kansli genom att fylla i blanketten och skicka in.

Kostnaden är 100 kr/kort

Kontaktperson

Rebecka Hellqvist

Rebecka Hellqvist

Projektledare konferenser, ledningsstöd och administration Enheten för ordinerade medarbetare och utbildning

08-580 031 76

rebecka.hellqvist@equmeniakyrkan.se