Hamn, Västkusten

Region Väst

Välkommen till region Väst

region väst karta

I region Väst hittar du församlingar och föreningar inom Equmenia som ligger i Dalsland, Halland och Västra Götaland. Tillsammans bygger vi en kyrka där mötet med Jesus förvandlar – mig, dig och världen.

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Equmeniakyrkan
Parkgatan 4
411 38 Göteborg

Telefon: 031-35 11 810

people default photo

Anja Wändal

Föreningsutvecklare Equmenia Svealand och Equmenia Väst

0702-17 46 33

anja.wandal@equmenia.se

Elin Alm, regional kyrkoledare Region Väst

Elin Alm

Regional kyrkoledare, Region Väst

08-580 031 23

0765-01 17 12

elin.alm@equmeniakyrkan.se

people default photo

Erik Persson

Assistent Equmenia Väst

erik.persson@equmenia.se

Hans Dahlgren

Hans Dahlgren

Tjänstledig Församlingsutvecklare Region Väst

johanna bjurenstedt

Johanna Bjurenstedt

Församlingsutvecklare Region Väst Projektledare temagrupp barn/familj Equmeniakyrkan

08-580 031 06

0721-43 28 70

johanna.bjurenstedt@equmeniakyrkan.se

Lena Furusjö

Lena Furusjö

Redovisningsekonom för Equmenias regioner

08-580 032 13

lena.furusjo@equmeniakyrkan.se

Maria Lorentzon

Maria Lorentzon

Administratör Region Väst

031-351 18 10

maria.lorentzon@equmeniakyrkan.se

Mikael Nilsson

Mikael Nilsson

Församlingsutvecklare Region Väst Handläggare Medarbetarenheten

0765-01 17 83

mikael.nilsson@equmeniakyrkan.se

Sandra Wristel

Sandra Wristel

Föreningsutvecklare Region Väst

sandra.wristel@equmenia.se

Skander Kurtin

Skander Kurtin

Regionsamordnare Equmenia Väst

0769-47 54 10

skander.kurtin@equmenia.se