Församlingsutveckling

Vi behöver hjälpas åt att gå vägen framåt mot mål som vi har. Vi i Region Väst är en resurs för din församling.

  • Församlingsutvecklare och församlingshandledare är nyckelpersoner bland de resurser som vi erbjuder. Att få utifrånperspektiv, ett bollplank eller någon som mer aktivt går in och stöttar i utvecklingsarbetet har visat sig vara av stor betydelse. 
  • Färdväg – så kallas Equmeniakyrkans resplan för församlingens förnyelse, utveckling och växt. Var befinner vi oss? Vart vill Gud leda oss? Hur kommer vi dit? Detta är Färdvägs tre grundfrågor som också rymmer frågor om identitet, församlingskultur och omvärldsanalys. Viktiga och ibland svåra frågor att ställa till sig själv. Även här är en församlingshandledare till stor hjälp.

Det pågår stadigt ca 25 utvecklingsprocesser med handledare i vår region. Viktigt att poängtera att detta även handlar om friskvård. Vi alla behöver blicka framåt för att se nästa steg på vägen. Hur ser färdvägen ut i din församling? Hur ser din församlings drömmar och mål ut? Hur vill ni gå vidare…?

Varmt välkomna att höra av er!

Kontaktperson

Hans Dahlgren

Hans Dahlgren

Församlingsutvecklare Region Väst

08-580 031 44

hans.dahlgren@equmeniakyrkan.se