Församlingsutveckling

Vi behöver hjälpas åt att gå vägen framåt mot mål som vi har. Vi i Region Väst är en resurs för din församling.

Församlingsutvecklare och handledare är nyckelpersoner bland de resurser som vi erbjuder.

Färdväg – så kallas Equmeniakyrkans resplan för församlingens förnyelse, utveckling och växt.

Hur ser färdvägen ut i din församling? Hur ser din församlings drömmar och mål ut? Hur vill ni gå vidare…?

Vi behöver hjälpas åt att gå vägen framåt mot mål som vi har. Vi i Region Väst vill vara en resurs för din församling. Församlingsutvecklare och handledare är nyckelpersoner bland de resurser som vi erbjuder.

I ett 25-tal församlingar pågår det eller är på gång utvecklingsprocesser med handledare. Att leva med ett utvecklingsarbete är en möjlighet som också handlar om friskvård. Välkommen med i regionens satsning på förnyelse, utveckling och växt.

Kontaktperson

Hans Dahlgren

Hans Dahlgren

Församlingsutvecklare Region Väst

08-580 031 44

hans.dahlgren@equmeniakyrkan.se