Missionsarbete

Regionens missionskommitté besökte under våren flera av de olika medarbetargrupperna i regionen för att informera och samtala om Equmeniakyrkans internationella arbete och mission. Ett par grupper återstår och vi skall försöka besöka dem under hösten.

Boråsmötet lördag 24 september 2022 kl. 9.00 – 16.00 i Equmeniakyrkan Fristad. Se vidare www.borasmotet.se

Seminarium om Indien lördag 8 oktober 2022 kl.10.00 – 16.30 i Betlehemskyrkan Göteborg. Se vidare

Studiecirkel om Equmeniakyrkans internationella arbete och mission. Rambergskyrkan, Göteborg

Fyra tisdagar kl. 18.00 – 20.00 under oktober och november 2022, med start den 11 oktober. Arrangör, Rambergskyrkans internationella kommitté. Info och anmälan Ulla Brattö, tel. 0723-880002, ulla@bratto.se