Missionsarbete

I Region Väst finns ett omfattande missionsarbete både hos de anställda på regionen men framför allt i församlingar och föreningar.