Kyrkans innehav av värdepapper

Equmeniakyrkans värdepappersportfölj

Svenska aktiefonder

Ethos aktiefond
SEB hållbarhetsfond Sverige Index utdelande
Öhman Sverige Marknad Hållbar B

Utländska aktiefonder

Ethos Aktiefond Global Class ID
RBC Funds (Lux) Vision Global Horizon equity fund
Öhman Global Hållbar B
Öhman Global Marknad Hållbar B

Räntebärande fonder

Länsförsäkringar Bank AB
SBAB Bank AB
Storebrand Livförsäkringar AS
Partners Group Private Markets
SEB Credit Opportunity IV Class ID sek
SEB Företagsobligationsfond Hållbar C
SEB FRN Fond hållbar B utd
SEB Sustainable High Yield Fund hnwd sek lux utd
Öhman FRN Hållbar B

Alternativa fonder

Adrigo Small & Midcap L/S
Rhenman & Partners fund FCP healthcare Equity Class ID1
SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A. Sicav-Sif
SEB Private Equity Opportunity Fund IV IC1
Symbiotics Sicav SEB Microfinance Fund VII B
Symbiotics Sicav Lux SEB Microfinance Fund IV B
Symbiotics Sicav Lux Sicav SIF SEB Microfinance Fund III B
Symbiotics Sicav SEB Microfinance Fund III
Symbiotics Sicav SEB Microfinance Fund V