Kyrkans innehav av värdepapper

Equmeniakyrkans värdepappersportfölj 2019-09-01

Svenska aktiefonder

Ethos aktiefond
SEB hållbarhetsfond Sverige Index utdelande
Öhman Sverige Marknad Hållbar B

Utländska aktiefonder

Ethos Aktiefond Global Class ID
RBC Funds (Lux) Vision Global Horizon equity fund
Öhman Global Hållbar B
Öhman Global Marknad Hållbar B

Räntebärande fonder

DNB Bank ASA
Hemfosa fastigheter AB
Länsförsäkringar Bank AB
SBAB Bank AB
Storebrand Livförsäkringar AS
Partners Group Private Markets
SEB Credit Opportunity IV Class ID sek
SEB Företagsobligationsfond Hållbar C
SEB Sustainable High Yield Fund hnwd sek lux utd
Öhman FRN Hållbar B

Alternativa fonder

Adrigo
Adrigo Small & Midcap L/S
SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A. Sicav-Sif
SEB Private Equity Opportunity Fund IV IC1
Symbiotics Sicav SEB Microfinance Fund VII B
Symbiotics Sicav Lux SEB Microfinance Fund IV B
Symbiotics Sicav Lux Sicav SIF SEB Microfinance Fund II B
Symbiotics Sicav Lux Sicav SIF SEB Microfinance Fund III B
Symbiotics Sicav SEB Microfinance Fund V