CCLI – visning på skärm

Christian Copyright Licensing International (CCLI)

CCLI är en licensorganisation som etablerades 1988, licenserna har funnits tillgängliga i Sverige sedan 1998. CCLI finns för att göra det enkelt för församlingar och kristna organisationer att lagligt kunna mångfaldiga sånger/sångtexter för sina gudstjänster och samlingar, och samtidigt garantera att kristna sångskrivare och förlag får ersättning när deras sånger används.

Olika typer av licenser

Årslicens

Med en årslicens får församlingen lov att mångfaldiga/visa sångtexterna på alla sånger vars upphovsmän är anslutna till CCLI. På CCLI´s hemsida finns en lista på vilka upphovsmän och förlag det är. Det tillkommer nya upphovsmän vart efter fler vill ansluta sig.
För att upphovsmännen ska få sin ersättning rapporterar församlingen till CCLI vilka sånger man använder.
Avgiften för årslicensen är baserade på den genomsnittliga sammanlagda summan av antal besökare på församlingens huvudgudstjänst.

Streaming Licens

För att få visa sångtext från CCLI:s katalog i live-sändningen behöver församlingen en CCLI-licens som utökats med en Streaming Licens. Priset på streaminglicensen baseras på församlingens storlek (gudstjänstbesökare på församlingens huvudgudstjänst)

Evenemangslicens

Det finns en 14-dagars evenemangslicens för församlingar, regioner eller sommargårdar som anordnar konferens, läger, möteshelger etc.

Filmlicens

Videofilmer eller DVD som man kan köpa eller hyra är endast avsedda för privat bruk, inte för offentlig visning, som i en kyrka eller konferenshall.
Om man i församlingen vill visa film eller filmklipp finns en filmlicens hos Christian Video Licensing International (CVLI) som CCLI är agent för.

Information om licenserna och ansökan på CCLI´s hemsida.