Valberedning

Inom Equmeniakyrkan väljs varje år en valberedning som har till uppdrag att på nationell nivå förbereda val av ordförande och ledamöter till kyrkostyrelsen samt val av revisorer, verksamhetsgranskande utskott och funktionärer till kyrkokonferensen (presidium och rösträknare).

Valberedningen jobbar hela tiden i samarbete med lokala församlingar. Tillsammans söker vi efter ledare och tjänare som på olika sätt är med och påverkar vår kyrka genom sin tro, personlighet, kunskap och erfarenhet.

Vi söker efter människor som speglar vår kyrkas mångfald och som har en längtan att anta de utmaningar vår kyrka står inför för att vi ska vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och hela världen.

Förslag

Vet du någon person som är lämplig för ett uppdrag enligt den beskrivning som är angiven ovan? Equmeniakyrkans valberedning inbjuder alla församlingar att skicka in förslag på kandidater.

Förslag skickas skriftligen till valberedningens ordförande så snart som möjligt och senast fyra månader före kyrkokonferensen.

Gunilla Lillhager (Örebro)
Ordförande
gunilla.lillhager@gmail.com

Tomas Hammar (Öckerö)
Vice ordförande

Övriga medlemmar i valberedningen

Fredrik Carlson (Göteborg)
Ledamot

Helena Facchini (Ludvika)
Ledamot

Josue Leones (Mönsterås)
Ledamot

Noa Nobuoka (Sundbyberg)
Ledamot

Olivia Salomonsson (Mjölby)
Ledamot

Ulrika Engqvist (Umeå)
Ledamot

Åsa Marie Brandin (Boden)
Ledamot