Valberedning

Inom Equmeniakyrkan väljs varje år en valberedning som har till uppdrag att på nationell nivå förbereda val av ordförande och ledamöter till kyrkostyrelsen samt val av revisorer, verksamhetsgranskande utskott och funktionärer till kyrkokonferensen (presidium och rösträknare). 

Valberedningen jobbar hela tiden i samarbete med lokala församlingar. Tillsammans söker vi efter ledare till kyrkostyrelsen som med vishet och omdöme kan representera församlingarna i vår kyrka och vill vara med och forma den genom sin tro, personlighet, kunskap och erfarenhet.

Vi söker efter människor som speglar vår kyrkas mångfald och som har en vilja och längtan att anta de utmaningar vår kyrka står inför för att vi ska vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och hela världen.

Förslag

Vet du/ni någon person som är lämplig för detta uppdrag och som ni vill nominera? Equmeniakyrkans valberedning inbjuder alla församlingar att skicka in förslag på kandidater.

I början av 2024 kommer ett brev gå ut till alla församlingar om de behov och kompetenser vi ser ett särskilt behov av.

Förslag skickas skriftligen till valberedningens ordförande och måste ha inkommit senast fyra månader före kyrkokonferensen, dvs i början av april 2024.

Tomas Hammar (Öckerö)
Ordförande

Fredrik Carlson (Göteborg) 
Vice ordförande

Övriga medlemmar i valberedningen

Josue Leones (Mönsterås)
Ledamot

Noa Nobuoka (Sundbyberg)
Ledamot

Ulrika Engqvist (Umeå)
Ledamot

Åsa Marie Brandin (Boden)
Ledamot

Ulrika Hagevi (Sundsvall)
Ledamot

David Forsling (Boden)
Ledamot

Filip Horgby (Motala)
Ledamot