Sjukskrivningar

Sjukskriven. Vad ska arbetsgivaren göra?

  1. Registrera frånvaro mer än 30 dagar i Repet Pension.
  2. När våra medarbetare har varit sjukskrivna mer än 90 dagar ska det anmälas till våra försäkringsbolag.

ComeBack

Utöver försäkringen vid långtidssjukskrivning så har vi försäkringen ComeBack. Försäkringen gäller de medarbetare som tillhör Equmeniakyrkans tjänstepension (EK Pension).

Försäkringen har ett rehabiliteringssyfte och används vid misstanke om längre sjukskrivning alternativt vid upprepande korttidsjukskrivningar av samma anledning.

Arbetsgivaren anmäler direkt till Euro Accident mellan dag 8 och 20. OBS! efter dag 20 tar Euro Accident inte emot anmälan. Telefon: 0771-10 50 16, e-post: info@euroaccident.se

Kontaktperson

Margaret Pastoriza

HR-handläggare, löner

08-580 031 14

margaret.pastoriza@equmeniakyrkan.se