Fördelningsrådets årscykel

Fördelningsrådet fördelar medel till olika verksamheter inom kyrkan. Det handlar om stöd till församlingar, regioner och pionjära projekt.

Rådet sammanträder vid fyra tillfällen om året.

Ansökningsdatum

Ansökan om församlingsbidrag ska vara Equmeniakyrkan tillhanda 15 maj.

Ansökningar om bidrag till församlingsgrundande arbete ska vara inne senast 15 januari, 15 april, 15 augusti och 15 november.

Beslut

Beslut fattas i september för inkomna ansökningar för församlingsbidrag.

Beslut fattas i februari, maj, september och december för inkomna ansökningar för församlingsgrundande arbete.

Utbetalningar

Utbetalningar av stöd sker vid fyra tillfällen under året: 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december.

Kontaktperson

Klas Johansson, chef lednings- och verksamhetsstöd

Klas Johansson

Projektledare Kyrkokonferens/WMC, sakkunnig Fördelningsrådet

0703-17 43 58

klas.johansson@equmeniakyrkan.se