Fördelningsrådets årscykel

Fördelningsrådet fördelar medel till olika verksamheter inom kyrkan. Det handlar om stöd till församlingar, regioner och pionjära projekt.

Ansökningsdatum

Rådet sammanträder vid två tillfällen om året. Ansökan om församlings- och lokalupprustningsbidrag ska vara Equmeniakyrkan tillhanda 15 maj. Ansökningar om bidrag till församlingsgrundande arbete inne senast 30 april, 31 augusti, 15 november respektive 31 december 2019.

Beslut

Rådet beslutar om inkomna ansökningar för församlingsbidrag i september månad, och i februari, maj, september och december för pionjärt arbete.

Utbetalningar

Utbetalningar av stöd sker vid fyra tillfällen under året: 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december.

Fördelningsrådets årscykel

Kontaktperson

Eva Danneholm

Eva Danneholm

Handläggare för medarbetarfrågor och församlingsbidrag

08-580 031 25

eva.danneholm@equmeniakyrkan.se