Equmeniakyrkans konton

Bankuppgifter för Equmeniakyrkan och Equmenia

Det finns flera olika bank- och postgirokonton registrerade för Equmeniakyrkan och Equmenia. Lathunden nedan visar var du sätter in gåvor. För fakturor och andra typer av inbetalningar ska du i stället använda de uppgifter som står angivna på fakturan eller betalningsunderlaget.

Saknar du betalningsuppgifter kan du kontakta ekonomienheten på telefon 08-580 031 00 så hjälper de dig med ett nytt underlag.

För fakturor inklusive deltagaravgifter, regionanslag, pensioner mm.

Använd post- eller bankgiro och referensuppgifter som anges på fakturan eller betalningsunderlaget. Saknar du faktura eller betalningsunderlag, kontakta ekonomienheten på 08-580 031 00.

Gåvor

Equmeniakyrkan och kyrkans regioner

OrganisationGåvor
Equmeniakyrkan och kyrkans regioner i Nord, Mitt, Svealand, Stockholm, Väst, Öst och Syd.
Ungdomsförbundets regioner har egna konton, se nedan!
Bg 900-3286
Pg 90 03 28-6

Ungdomsförbundet Equmenia och dess regioner

OrganisationGåvor
Equmenia (nationella organisationen)Bg 293-0543
Equmenia NordBg 528-6075
Equmenia MittBg 530-9794
Equmenia SvealandBg 316-5206
Equmenia StockholmBg 530-9562
Equmenia VästBg 531-0065
Equmenia ÖstBg 534-6234
Equmenia SydBg 530-9919