Barn som leker

Nationella insamlingen 23 april

Församlingens styrelse 2053

Bön och offerdag för det nationella arbetet

23 april

Ge en gåva - logobricka

Ge en gåva till nationella insamlingen

Tack för att du är med och stödjer insamlingen. Din gåva gör skillnad!
Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Fler sätt att ge

För att våra församlingar skall växa, vara intressanta och relevanta också i framtiden behöver vi fortsätta arbeta med att vara en kyrka för hela livet. En kyrka där vi skapar plats för barnen att utforska och växa i tro och liv.

Vid årets nationella insamling fokuserar vi extra på stöd och resurser till församlingar kring barn och familj. En nystartad temagrupp förstärker metoder, verksamheter och material som finns i vår kyrka och hjälper församlingar att vara närvarande med barnen för att ge dem en bra grund att stå på. Så att vi också år 2053 har levande församlingar. 

Tack för att du är med! Tillsammans arbetar vi för växande församlingar och ger nästa generation meningsfulla mötesplatser med andra och med Jesus!

Evangelisternas mötesserie 2023

Evangelisternas mötesserie

21-22 april

För tredje året i rad sänder vi evangelisternas mötesserie i samband med insamlingen till vårt gemensamma nationella arbete. Vi livesänder den digitalt i våra kanaler kvällarna 21 och 22 april.

Medverkande

Gudstjänsterna kommer ledas av våra evangelister i Equmeniakyrkan och ramas in med musik och vittnesbörd.

Se mötesserien tillsammans

Vi vill uppmuntra er att se mötesserien tillsammans i församlingen och planera in sändningarna i kalendern!

Material till församlingen

Här finns material som ni i församlingen kan använda inför bön- och insamlingsdagen.

Saknar du något som skulle vara till hjälp för er i församlingen i samband med insamlingen, eller om du har problem att ladda ner filerna, så hör av dig till Lina: lina.bronson@equmeniakyrkan.se.

bönekedjan

Nationell bönekedja

Vem ber ni för i år?

Equmeniakyrkan har omkring 600 församlingar runt om i Sverige. De knyts samman i en stor bönekedja över hela landet där varje församling har en församling att be för. Någon annan församling ber samtidigt för er! Hör gärna av er till församlingen som ni är satta att be för och fråga vad deras behov är just nu.

I samband med bön- och insamlingsdagen för det nationella arbetet i Equmeniakyrkan så är nu bönelistan uppdaterad. Se vilken församling ni ber för, och vem som ber för er i år!