Vigsel

Vigselrätt

Innehas av Equmeniakyrkan som samfund/kyrka.

Vigselbevis

Vigselbehörighet

Kyrkan ansöker hos Kammarkollegiet om vigselbehörighet för varje enskild pastor.

Vigselbehörighetsbevis

Ett intyg från Kammarkollegiet som varje vigselförrättare får.

Alla som hade vigselbehörighet i bildarsamfunden ska i juli 2012 fått förordnande från Kammarkollegiet att de har behörighet som vigselförrättare för den nya kyrkan ”Trossamfundet Gemensam Framtid”. Under våren 2013 drogs behörigheterna från bildarssamfunden in och Kammarkollegiet skickade ut meddelande om detta till berörda.

I och med att vi beslutade att anta namnet Equmeniakyrkan istället för Gemensam Framtid har Kammarkollegiet inte skickat ut några nya förordnanden. Bildandet av Gemensam Framtid var en ny organisation medan övergången till Equmeniakyrkan var ett namnbyte. De som var pastorer med vigselbehörighet i bildarsamfunden ska använda sig av det förordnande som sändes ut i juli 2012 och det datum som ska anges i samband med vigsel är 1 juli 2012.

Om denna handling av någon anledning förkommit kan man begära att få en kopia från Kammarkollegiet.

Äktenskapsbalken reglerar vigselbehörigheten och hur vi får genomföra en vigsel, läs mer.