Stadgar och styrdokument

I Equmeniakyrkans stadgar och dokument hänvisas till Teologisk grund.

Stadgar

Stadgarna antogs vid ”bildarmötet” 4 juni 2011 och är reviderade vid kyrkokonferenserna 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 och 2019.

Verksamhetsplan

Tidigare stadgar för Gemensam Framtid

Kontaktperson

Victoria Gejrot

Victoria Gejrot

Samordnare för kyrkoledning och förtroendemannaorganisation

0733-14 03 02

victoria.gejrot@equmeniakyrkan.se