Stadgar och verksamhetsplan

På denna sida hittar du stadgar och styrdokument som Equmeniakyrkans Verksamhetsplan.

Stadgar

Stadgarna antogs vid ”bildarmötet” 4 juni 2011 och är reviderade vid kyrkokonferenserna 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 och 2019.

Verksamhetsplan

Tidigare stadgar för Gemensam Framtid

Kontaktperson