Externa bidrag

Det finns även externa stiftelser och fonder där Equmeniakyrkans församlingar och föreningar kan söka bidrag.

Stiftelsen Svenska Frälsningsarmén

Det finns möjlighet för församlingar att söka bidrag för utåtriktad kristen verksamhet som innefattar diakonal och social verksamhet.

Stiftelsen Svenska Frälsningsarméns ”ändamål är att, genom utdelande av bidrag och stipendier till kristna trossamfund/församlingar/kårer, närstående kristna organisationer eller enskilda personer, befrämja utåtriktad kristen verksamhet som innefattar diakonal och social verksamhet i såväl Sverige som i utlandet” (stiftelsens stadgar § 2).

Stiftelsens stadgar föreskriver en prioriteringsordning som säger att utdelning i första hand  skall ”ske till kvarvarande kårer / församlingar inom tidigare Svenska Frälsningsarmén, och därefter till andra ändamål i enlighet med stiftelsens stadgar” (stadgarna § 2 B). Arbetsordningen säger att ”företräde skall ske för de orter där Svenska Frälsningsarmén verkat”.

Vidare föreskriver stadgarna att ”de kyrkor och organisationer som kan komma ifråga skall vara ideella demokratiska organisationer med öppen ekonomisk redovisning, och som genomför sin verksamhet på ett transparent och kostnadseffektivt sätt” (stadgarna § 2 A).

Kårer, församlingar och kristna organisationer får stöd i form av bidrag. Stipendier kan beviljas till enskilda personer.