Församlingslån

Equmeniakyrkan erbjuder församlingar och Equmeniaföreningar med överskottslikviditet att låna in pengar mot ränta.

Lånen löper på 3 månader rullande. Räntan är knuten till STIBOR 3 månader + ett tillägg om 1,40 %. Räntan bestäms kvartalsvis i förskott. Lån som återbetalas (helt eller delvist) under samma år som lånet upprättats genererar ingen ränta.

Inför varje kvartal presenteras den nya räntesatsen på denna webbsida. Observera att räntan bara ändras om förändringen är större än 0,25 % jämfört med gällande räntesats.

Gällande räntesatser

Period%-satsKommentar
1 okt- 31 dec 20180,94%oförändrad då STIBOR 3M per 15 juni är ≤ 0,25% jämfört med gällande ränta
1 jan – 31 mars 20190,94%oförändrad då STIBOR 3M per 15 sept ≤ 0,25% jämfört med gällande ränta
1 apr – 30 jun 20191,19%höjning av räntan då STIBOR 3M per 15 dec = 0,25% jämfört med gällande ränta
1 juli – 30 sept 20191,19%oförändrad då STIBOR 3M per 15 mars är ≤ 0,25% jämfört med gällande ränta
1 okt – 31 dec 20191,38%höjning av räntan då STIBOR 3M per 15 jun = 0,25% jämfört med gällande ränta

Kommande avstämningsdagar

PeriodAvstämningsdag
1 jul – 30 sep 201915 mars 2019
1 okt – 31 dec 201915 juni 2019
1 jan – 31 mars 202015 sept 2019
1 apr – 30 jun 202015 dec 2019

(Uppdaterad 2019-03-29)

Frågor och svar

Vid nyteckning av församlingslån ber vi om minst 50 000 kr och därutöver jämna 10 000 kr.

Lånen löper med 3 månaders rullande uppsägning, det räcker alltså att säga till 3 månader före den dag församlingen vill ha hela eller delar av lånet återbetalat.

Nej. Församlingslånen är till för att stärka församlingarnas och kyrkans ekonomi samtidigt, och ska ses som en del av vår gemensamma verksamhet. Kyrkan har inget intresse av att agera bank i övrigt.

Nej. Det är inte aktuellt att omvärdera det ställningstagandet i nuläget.

STIBOR är en referensränta som ett antal banker i Sverige använder sig av. Den finns för olika långa perioder, Equmeniakyrkan använder STIBOR 3 månader. Läs mer om STIBOR på Riksbankens och Svenska Bankföreningens webbplatser. STIBOR-kurser söker du här, under Svenska marknadsräntor.

Pengarna används för att jämna ut naturliga likviditetssvängningar som följer av vår verksamhet. På så sätt kan en större andel av kyrkans tillgångar placeras och ge god avkastning, samtidigt som dyra krediter kan undvikas.

Det är kyrkans samlade tillgångar som garanterar skulden. Kyrkans ekonomiska ställning redovisas till Kyrkokonferensen och årsredovisningen finns tillgänglig på webbplatsen. Equmeniakyrkan lämnar inga pantbrev för församlingslånen, och omfattas inte heller av bankgarantin.

Kontaktperson

Susanne Carlysle

Susanne Carlysle

Redovisningsekonom Equmeniakyrkan

08-580 031 11

susanne.carlysle@equmeniakyrkan.se