Församlingslån

Equmeniakyrkan erbjuder församlingar och Equmeniaföreningar med överskottslikviditet att låna in pengar mot ränta.

Lånen löper på 3 månader rullande. Räntan är knuten till STIBOR 3 månader + ett tillägg om 1,40 %. Räntan bestäms kvartalsvis i förskott. Lån som återbetalas (helt eller delvist) under samma år som lånet upprättats genererar ingen ränta.

Inför varje kvartal presenteras den nya räntesatsen på denna webbsida. Observera att räntan bara ändras om förändringen är större än 0,25 % jämfört med gällande räntesats.

Gällande räntesatser

Period%-satsKommentar
1 okt – 31 dec 20191,38%höjning av räntan då STIBOR 3M per 15 jun = 0,25% jämfört med gällande ränta.
1 jan – 31 mar 20201,38%oförändrad då STIBOR 3M per 15 sept 2019 är ≤ 0,25% jämfört med föregående period.
1 apr – 30 jun 20201,38%oförändrad då STIBOR 3M per 15 dec 2019 är ≤ 0,25% jämfört med föregående period.
1 jul – 30 sept 20201,68%höjning av räntan då STIBOR 3M per 15 mars > 0,25% jämfört med föregående period.
1 okt – 31 dec 20201,68%oförändrad då STIBOR 3M per 15 jun ≤ 0,25% jämfört med gällande ränta.
1 jan 2021 – 31 mar 20211,37%Sänkning då STIBOR 3M per 15 sept 20, förändringen är mer än 0,25% jämfört med gällande ränta
1 apr – 30 jun 20211,37%oförändrad då STIBOR 3M per 15 dec 2020 är ≤ 0,25% jämfört med gällande ränta.
1 jul – 30 sept 20211,37%oförändrad då STIBOR 3M per 15 dec 2020 är ≤ 0,25% jämfört med gällande ränta.
1 okt – 31 dec 20211.37%oförändrad då STIBOR 3M per 15 dec 2020 är ≤ 0,25% jämfört med gällande ränta.

Kommande avstämningsdagar

PeriodAvstämningsdag
1 jan – 31 mars 202115 sept 2020
1 apr – 30 jun 202115 dec 2020
1 jul – 30 sept 202115 mars 2021
1 okt – 31 dec 202115 juni 2021

(Uppdaterad 2021-09-16)

Vid nyteckning av församlingslån ber vi om minst 50 000 kr och därutöver jämna 10 000 kr.

Lånen löper med 3 månaders rullande uppsägning, det räcker alltså att säga till 3 månader före den dag församlingen vill ha hela eller delar av lånet återbetalat.

Nej. Församlingslånen är till för att stärka församlingarnas och kyrkans ekonomi samtidigt, och ska ses som en del av vår gemensamma verksamhet. Kyrkan har inget intresse av att agera bank i övrigt.

Nej. Det är inte aktuellt att omvärdera det ställningstagandet i nuläget.

STIBOR är en referensränta som ett antal banker i Sverige använder sig av. Den finns för olika långa perioder, Equmeniakyrkan använder STIBOR 3 månader. Läs mer om STIBOR på Riksbankens och Svenska Bankföreningens webbplatser. STIBOR-kurser söker du här, under Svenska marknadsräntor.

Pengarna används för att jämna ut naturliga likviditetssvängningar som följer av vår verksamhet. På så sätt kan en större andel av kyrkans tillgångar placeras och ge god avkastning, samtidigt som dyra krediter kan undvikas.

Det är kyrkans samlade tillgångar som garanterar skulden. Kyrkans ekonomiska ställning redovisas till Kyrkokonferensen och årsredovisningen finns tillgänglig på webbplatsen. Equmeniakyrkan lämnar inga pantbrev för församlingslånen, och omfattas inte heller av bankgarantin.