Fastan

Fastan

Mellan jultiden och påsktiden i kyrkoåret finns den period som kallas fastan. Att fasta är ett sätt att odla sin inre motståndskraft i en värld där mycket drar oss bort från själva livet. I en samtid där extra allt ofta är målet så väljer den som fastar att istället skala av, renodla och fokusera. Vad är nödvändigt? Vad kan och bör jag avstå? Fastan övar oss i att inte följa varje impuls utan agera mer medvetet i världen. Det är en lärjungaskola, en tid att mogna.

Fasta som en nådegåva

År 2021 kan det kännas lockande att hoppa över fastan och gå direkt till påskdagen. Så många har fått avstå så mycket under snart ett år. Ändå, kanske är det just nu vi kan få hjälp av fastetidens texter och teman: ”Prövningens stund”, ”Den kämpande tron” och ”Kampen mot ondskan”. Det ljusnar  mitt i fastan med ”Livets bröd” och ”Bebådelsen”. Den stora soluppgången är inom räckhåll! Låt oss därför ta emot fastan som en särskild nådegåva detta år. Låt oss be om förnyad kärlek till den värld som Jesus dog och uppstod för. Då är klimatet högt på bönelistan, det är också vår internationella mission.

Nyproducerat fastematerial

Att älska och be för världen kan innebära tårar, vrede, hopplöshet och vanmakt. Uthållig bön kan också leda till tro, gemenskap över gränser och mod som blir till handling och förvandling. Var med och älska och be för världen under fastan 2021! Låt oss be ”i det fördolda”, för att älska och arbeta i det öppna. Någon kanske är kvar i temaboken ”Till jordens yttersta gräns”. Du som söker vägledning för fastetiden 2021 kan få det under rubriken ”Bibel & Bön” och när du läser årets nyproducerade fastematerial: ÄLSKA OCH BE FÖR VÄRLDEN.  

Fastan - bibel och bön

Bibel & bön

En fasta med fokus på att avstå något för att ge tid till bibelläsning.

Klimatfasta

Klimat

En fasta med fokus på att avstå från något för att uppmärksamma hur vi förvaltar Guds skapelse.

bönekors

Bönekors

Så här i fastetider kan ett litet handgjort träkors vara fint att bära med sig i fickan eller att ha hemma. Som en påminnelse om att Jesus är med oss i vardagen – och att vi alltid kan be en bön.

Tillsammans med Nya Musik säljer vi nu fina träkors som kommer i en liten box ihop med en bön. Korsen är tillverkade för hand i Betlehem och överskottet från försäljningen går till vår kyrkas internationella mission.

Lästips för fastan

Vill du ha fler lästips för fastan kan du välja någon av dessa böcker nedan. Besök din lokala bokhandel eller beställ dem via internet.

SPÅREN TILL DET FÖRDOLDA
Peter Halldorf
LJUDET AV TYSTNAD
Tomas Sjödin
LEVA ELLER ÖVERLEVA
Robert Eriksson
NÄR JAG BRÖT MOT BUDEN
Maria Küchen

Att förbereda sig för fest

Det många, inom och utanför kyrkan, förknippar med fasta är maten. Att på olika sätt begränsa sitt intag av mat en period är ett effektivt sätt att bli medveten om sina val. Vissa väljer idag istället att fasta från annat som blivit en självklar del av tillvaron. Det kan handla om hur vi använder internet, reser, ser på teve, läser och konsumerar. Fastans inriktning är enkelhet och den som fastar tar med sig sådant som tål att upprepas och som fördjupar kärleken.

Fastan är också ett sätt att förbereda sig för festen! Genom att under en period avstå från något som vi behöver eller något som vi verkligen uppskattar återfår vi glädjen över det. Att fira en påskmåltid efter en tids fasta blir en glädjefest som hela kroppen kan delta i.


Herre och Mästare över mitt liv!

Tag bort ifrån mig lättjans, modlöshetens,
maktlystnadens och de tomma ordens ande.

Skänk mig, din tjänare, kyskhetens, ödmjukhetens,
tålamodets och kärlekens ande.

O, Herre och Konung! Låt mig se mina synder och
inte döma min broder och syster.

Ty välsignad är Du i evigheters evighet.

Amen.

Efraim Syrierns fastebön från 300-talet.