Diskussioner på Kyrkokonferensens påverkanstorg

Konsensusmetoder

Kyrkokonferensen 2016 beslutade att anta Manual för beslutsfattande. I den beskrivs hur en fråga presenteras, samtalas om och fattas beslut om när konsensusmetoder används. Den reviderades sedan vid kyrkokonferensen 2019.

Manualen användes med gott resultat vid kyrkokonferenserna 2017 och 2018 och utvärderades sedan. Utvärderingen var överlag mycket positiv, där många pratar om större delaktighet och bättre samtal. I konferensen 2019 antogs en reviderad version av manualen.

Metoderna fungerar utmärkt att använda vid t.ex. församlingsmöten, styrelsemöten eller regionala samlingar. Här finns inspiration och material för dig som vill lära dig mer om konsensusmetoder vid sammanträden och beslutsfattande.

Om konsensusmetoder

Här är en presentation om hur vi kan använda konsensusmetoder då vi tar beslut tillsammans på kyrkokonferensen.

Hur skriver vi motioner?

Andreas Möller berättar hur vi skriver motioner enligt konsensusmetoder.

Indikatorkort

Lyssna på Helen Åkermans presentation om hur indikatorkorten används.

Indikatorkort

Indikatorkort

Ladda ned kopieringsunderlag för indikatorkorten

Manual för beslutsfattande presenterades på kyrkokonferensen 2016

Manual för beslutsfattande och de konsensusmetoder den beskriver presenterades utförligt på Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2016 av Andreas Möller från kyrkostyrelsen och Helen Åkerman, då ansvarig handläggare. Titta gärna på klippet.

Kontaktperson

Victoria Gejrot

Victoria Gejrot

Samordnare för kyrkoledning och förtroendemannaorganisation

08-580 031 60

victoria.gejrot@equmeniakyrkan.se