Diskussioner på Kyrkokonferensens påverkanstorg

Konsensusmetoder

Equmeniakyrkan har från och med Kyrkokonferensen 2017 använt konsensusmetoder för beslutsfattande. En manual antogs 2016 och reviderades 2019.

Under pandemiåren 2020 och 2021 hölls konferensen helt digitalt, och konsensusmetoderna fick anpassas efter de möjligheter som formatet gav. Förhandlingarna i Kyrkokonferensen 2022 kommer att inledas på en digital plattform (10-12 augusti) och tas i mål på plats i Vårgårda (12-14 augusti). Ombud behöver delta både i VoteIT och i Vårgårda för att vara delaktig i konferensens alla beslut.

Metoderna fungerar utmärkt att använda vid t.ex. församlingsmöten, styrelsemöten eller regionala samlingar. Här finns inspiration och material för dig som vill lära dig mer om konsensusmetoder vid sammanträden och beslutsfattande.

Indikatorkort

Indikatorkort

Ladda ned kopieringsunderlag för indikatorkorten.

Beställ indikatorkort från NyaMusik

Manual för beslutsfattande presenterades på kyrkokonferensen 2016

Manual för beslutsfattande och de konsensusmetoder den beskriver presenterades utförligt på Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2016 av Andreas Möller från kyrkostyrelsen och Helen Åkerman, då ansvarig handläggare. Titta gärna på klippet.

Kontaktperson