Trakasserier

Equmeniakyrkan och Equmenia har tillsammans antagit riktlinjer för det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp. ”Trygga tillsammans” är namnet på riktlinjerna och syftar till just det – att erbjuda miljöer i våra församlingar och föreningar där vi kan vara trygga tillsammans, både deltagare och ledare.

Folder ”Trygga Tillsammans”

Equmeniakyrkans bildarsamfund bedrev tillsammans med Equmenia arbetet för att bryta tystnaden kring sexuella övergrepp.


Folder ”Bryt tystnaden”

Framsida på foldern "Du kan få stöd"

I kyrkan accepterar vi inga sexuella trakasserier eller övergrepp. Ingen anställd eller frivillig medarbetare har någonsin rätt att utnyttja andras tillit.


Kontaktpersoner på kansliet

Equmeniakyrkan
Karin Wiborn, e-post
08-580 031 07

Equmenia
Marcus Lind, e-post
08-58 00 32 31 

Kontaktpersoner i våra regioner

Nord
André Jakobsson, 0706-97 06 13, e-post
Camilla Enoxon, 0702-13 09 23, e-post

Mitt
P-O Byrskog, 076-505 31 24, e-post
Ingegerd Silverdahl, 072-403 29 47

Svealand
Helen Friberg, 0703-12 44 74, e-post
Roger Samuelsson, 0708-47 36 71, e-post

Stockholm
Jenny Dobers, 0709331 03 34, e-post
Göran Gustafsson, 0766-34 43 44, e-post

Väst
Elin Alm, 076-5011712, e-post
Christina Uggla, 0763-37 56 13, e-post

Öst
Johan Einarsson, 0702-30 19 48, e-post
Ann-Britt Grändemark, 0706-52 16 48

Syd
Charlotte Thaarup, 0723-02 77 00, e-post
Anna Bergmark, 0705-49 45 46, e-post

Sveriges Kristna Råd

Sveriges Kristna Råd har tillsammans med sina medlemsorganisationer tagit fram en skrift med riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer. Equmeniakyrkans och Equmenias riktlinjer ansluter till dessa.

Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer