Handledning

Det finns möjligheter för anställda inom EFK:s och EK:s församlingar att vara med i handledningsgrupper. Grupperna möts 8-10 gånger per år för samtal om metoder, arbetssätt och förhållningssätt i tjänsten. Enligt kollektivavtalet är arbetsgivarna skyldiga att erbjuda någon form av handledning. Församlingarna betalar kostnaden för handledningen som varierar mellan 2 100 kr till 3 500 kr per termin.

Nya grupper formas kontinuerligt efter behov. Detta sker inom EK:s regioner och EFK:s kontakter där handledare finns.

Är du intresserad av plats i en digital grupp?
Anmäl intresse här:

Kontaktpersoner

Den som önskar vara med i en handledningsgrupp kontaktar regional kyrkoledare i sin region inom Equmeniakyrkan.

Inom EFK kontaktar man Markus Sand som förmedlar vidare kontakt. (Tel. 070-245 96 21 markus.sand@efk.se.)