Handledning

Det finns möjligheter för anställda inom EFK:s och EK:s församlingar att vara med i handledningsgrupper. Grupperna möts 8-10 gånger per år för samtal om metoder, arbetssätt och förhållningssätt i tjänsten. Enligt kollektivavtalet är arbetsgivarna skyldiga att erbjuda någon form av handledning. Församlingarna betalar kostnaden för handledningen som varierar mellan 2100 kr till 3000 kr per termin.

Nya grupper formas kontinuerligt efter behov. Detta sker inom EK:s regioner och EFK:s kontakter där handledare finns.

Är du intresserad av plats i en digital grupp?
Anmäl intresse här:

Kontaktpersoner

Den som önskar vara med i en handledningsgrupp kontaktar regional kyrkoledare i sin region inom Equmeniakyrkan.

Inom EFK kontaktar man Markus Sand som förmedlar vidare kontakt. (Tel. 070-245 96 21 markus.sand@efk.se.)