Undervisning inför grupp

Mötesplatser & smågrupper

Utöver gudstjänst anordnar församlingar i Equmeniakyrkan olika sorters mötesplatser för samtal, gemenskap och lärande. I våra församlingar hittar du allt från ”gubbalag” som reparerar i samhället, till Alpha-kurser, föreläsningar och hemgrupper.

Hur det tar sig uttryck varierar – det finns bönegrupper och husgrupper där man träffas i mindre sällskap för samtal och att kunna be personligt för varandra.

Det kan också handla om kurser och studiecirklar i olika ämnen. Alpha, som är en grundläggande kurs i kristen tro, lockar till exempel många nyfikna till kyrkan. Andra ämnen kan vara politik, mänskliga rättigheter, migration, kroppslig hälsa och andliga övningar.

Vänd dig till din lokala församling för att se vad det finns för aktiviteter i ditt område.