Fokusområde 2 – Klimat och hållbarhet

Hållbarhet har flera dimensioner och handlar ytterst om hur vi lever i relationen till Gud, medmänniskan, skapelsen och oss själva. Det kristna hoppet är ett omistligt bidrag i vår tid, liksom att kyrkan själv bidrar med omvändelse och omställning till en hållbar, fredlig och rättvis framtid.

Det utlysta klimatnödläget vill fördjupa oss som kyrka genom kunskap och utbildning om klimat, skapelseteologi och eskatologi för vår tid och i vår värld. Vi kan bidra till omställning genom heliga vanor och andlig fördjupning, minskade utsläpp genom praktiskt arbete för hållbarhet i kyrkans gemensamma organisation och församlingar. Och genom att vara en profetisk röst i påverkansarbete som kyrka och tillsammans med andra aktörer, lokalt och globalt.
Läs mer om temagruppen