Fack- och medarbetarförbund

Vision Ekumeniska

Riksavdelning för dig som arbetar inom Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen, Pingst, Evangeliska Frikyrkan eller EFS och i närstående organisationer. Som medlem får du kontakt med personer som kan bli ett värdefullt nätverk för dig. Du har tillgång till Mentornätverket – en plats för nya kontakter, personlig utveckling och erfarenhetsutbyte på webben. Du får dessutom löpande erbjudanden om yrkesträffar, seminarier och utbildningar.

Läs mer på Vision.se

Equmeniakyrkans medarbetarförbund

Det är Equmeniakyrkans medarbetarförbundet (EqMed ) som ersätter pastors- diakon, missionärs- och medarbetarförbund i de samfund som bildade Equmeniakyrkan.
EqMed arbetar med identiteten och rollen som diakon, ungdomsledare, musiker etc. Det är mer än avtalade villkor. En professionell auktoritet i ett sammanhang med många frivilliga medarbetare kan knappast skapas genom avtal. Genom att skapa forum som vinterkonferensen, hemsidan och bygga personliga relationer och nätverk vill EqMed verka för att bygga yrkesstolthet arbetsglädje.

Läs mer på EqMed

Kontaktperson

Mikael Lindholm

Mikael Lindholm

Support Arken, domänansvarig

08-580 031 61

mikael.lindholm@equmeniakyrkan.se