För våra medarbetare

Information till våra medarbetare i Region Väst.

Utbildning

Equmeniakyrkan erbjuder flera utbildningar som riktar sig till dig som är anställd, ledare eller ideelt engagerad i Equmeniakyrkans verksamhet.

Information och träffar