Medarbetardag om själavård med Liselotte J Andersson

I höstas samtalade vi om behovet av att fördjupa kunskap kring själavård. Därför inbjöd vi Liselotte J Andersson till två personaldagar i april. En i Västerbotten och en i Norrbotten. Tyvärr är det inte möjligt för oss att träffas live nu, därför formar vi om dessa dagar till en gemensam dag på zoom.

Torsdag 22 april10.00-14.00 – möts vi på zoom tillsammans med Liselotte för att lyssna till hennes föredrag, men också samtala tillsammans.

Det blir ett lunchbreak mellan 12.00-13.00. 

Liselotte har sagt att vi gärna får skicka in generella frågor kring själavård till henne, så kan hon lyfta dessa med oss. Så har ni frågor som ni vill att hon ska lyfta, får ni gärna maila dem till mig – andre.jakobsson@equmeniakyrkan.se