Brev från Kyrkoledarna – v. 32

Brev från Kyrkoledarna

Först vill vi önska Guds fred och frid. Vi hör av oss nu i samband med terminsstart då också flera av er hört av er för att fråga om hur vi ska göra nu. Hur ska vi göra med gudstjänster och samlingar i höst? Om församlingen kan fira gudstjänst (max 50 personer närvarande och avstånd säkrat) men anställd person tillhör riskgrupp – hur göra då?

Vissa av oss har säkert hoppats på att när hösten kommer så är det mesta som vanligt igen och vi kan mötas för att arbeta tillsammans och hålla normal kontakt med medlemmar och andra samarbetspartners. Men pandemin fortsätter och vi behöver också under hösten vara försiktiga och uppmärksamma.

De riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten angående arbetsplatser och distansarbete är desamma som före sommaren. Riktlinjerna gäller året ut och säger bl a att ”för att undvika spridning av covid-19 bör arbetsgivare se till att personal, om det är möjligt … arbetar hemifrån”. Vi vet också att det fortsätt är viktigt att skydda riskgrupper, inte mötas fler än 50 (fortsatt gäller det beslutet) och att undvika kollektivtrafik. Det kan även vara ett riskmoment då personer som inte mötts på länge återsamlas, t ex efter en semesterperiod.

Till vår anställda personal har vi sagt att vi fattar beslut en månad i taget, vilket naturligtvis församlingar också kan göra. I nuläget rekommenderar vi vår personal att arbeta på distans men att samråda med sin närmaste chef om undantag från detta. För de som har svårt att arbeta på distans vill vi göra det möjligt att arbeta på arbetsplatsen.

Arbetsplatsen är alltså inte stängd. Detsamma gäller i många av våra församlingar. Det är också en god ordning för församlingar att erbjuda en öppen kyrka vid vissa tillfällen, oavsett om gudstjänst firas fysiskt eller inte. Det kan vara tillfällen att få komma till gudstjänstlokalen, be, skriva förbönslappar, tända ljus, kanske lyssna till musik, få samtal, om det är möjligt. Som tidigare är det ju viktigt att säkra relation och gemenskap för de som inte kan närvara fysiskt, via telefon eller sociala medier. Särskilt viktigt är det att visa omsorg om den som vi vet har det extra svårt, i isolering, ensamhet, oro, arbetslöshet eller sjukdom. Ung som gammal.

För de församlingar som vill fira gudstjänst på plats med max 50 personer med avstånd säkrat, erbjuda mindre samlingar och arrangera verksamhet för barn och unga, men har en anställd som tillhör riskgrupp – vill vi först och främst understryka det självklara att föra öppna och ärliga samtal mellan styrelse och anställda. Ni kan kanske hitta sätt där den anställda ändå finns tillgänglig. Om det är svårt att hitta lösningar finns möjlighet till korttidspermitteringar. Det bästa är att vända sig till arbetsgivaralliansen för arbetsgivaren, och facket för den anställde. Dessa är resurser som finns för att ge råd och visa på lösningar.

Equmeniakyrkans hemsida finns fortsatt med uppdaterad information: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/

Som församlingar och kyrka har vi en mycket stor uppgift i denna tid. Att peka på det som består, hopp och tröst. Vi utmanas, men finner också vägar. Nu närmast har vi en digital kyrkokonferens som vi får be för, för vår gemenskap och kloka beslut, i förtröstan på att möten kan ske och goda beslut fattas även om vi inte möts på samma plats https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/. Som samlad gemenskap fortsätter vi också websändningar. Nu finns exempelvis möjlighet att lyssna till ett samtal med de tre nya föreslagna kyrkoledarna, exempelvis här: https://www.facebook.com/Equmeniakyrkan/videos/925558881281284

Vi får vila i att kyrkan är Guds. Inför söndagen påminns vi passande nog om förvaltarskap och att vara goda förvaltare även i sårbara och turbulenta tider.

Episteltexten påminner om uppdraget vi har, vår uppgift att förkunna ordet, ”slita ont”, tjäna och undervisa, Andra Timotheosbrevet 4:1–6. Och Psaltaren 8:1–9 om vem som ytterst och innerst håller allt i sin hand:


Herre, vår härskare,
väldigt är ditt namn över hela jorden.
Jag vill besjunga din himmelska prakt
med ett barns, ett dibarns mun.
Du har rest ett värn mot dina fiender
för att betvinga ovän och hämnare.
När jag ser din himmel, som dina fingrar format,
månen och stjärnorna du fäste där,
vad är då en människa att du tänker på henne,
en dödlig att du tar dig an honom?
Du gjorde honom nästan till en gud,
med ära och härlighet krönte du honom.
Du lät honom härska över dina verk,
allt lade du under hans fötter:
får och oxar, all boskap,
och markens vilda djur,
himlens fåglar och havets fiskar,
allt som vandrar havets stigar.
Herre, vår härskare,
väldigt är ditt namn över hela jorden.

 

Med önskan om Guds välsignelse till er alla!

Lasse Svensson, Sofia Camnerin, Olle Alkholm