Brev från Kyrkoledarna – v. 17

Brev från Kyrkoledarna

Kära medarbetare och församlingar.
Vi har nu i ett antal veckor skickat fredagsbrev till er och flera av er svarar.

Vi tror att relationer och gemenskap utgör vad vi är som människor och kyrka och detta är vårt sätt att uttrycka det. I Equmeniakyrkan talar vi om ömsesidigt beroende. Och sällan har detta blivit så tydligt som nu, hur beroende vi är av varandra, hur relaterade vi är till varandra. Detta gör oss både sårbara och starka.

I kommande söndags texter talar Jesus om sig själv som herde, om ömsesidighet och tillit. Det är fåren som blir exempel på vad det handlar om – att känna igen rösten och kunna lita på herden. Som medarbetare och församlingar i gemenskap får vi svara på den kallelsen – att gestalta och peka på den gode herden som ger en sådan trygghet och löften om evigt liv – mitt i alla beslut som också behöver fattas, omställningar.

I detta brev lyfter vi fram en rad förtydliganden som vi vill kommunicera, på tal om herde och att vi som församlingar och församlingsledning nu behöver leda. Som vanligt finns hemsidan med uppdaterad information: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/

Men något ytterligare som vi här vill kommunicera och berätta om:

Läger och hajker

Under rådande omständigheter har krisgruppen i Equmeniakyrkan beslutat att läger, hajker och liknande sammankomster med övernattning som anordnas nationellt eller regionalt inte ska genomföras. De här riktlinjerna gäller från nu och fram till juni månads utgång.

De läger som inte kan genomföras kan om möjligt flyttas till längre fram i sommar. Ett annat alternativ är att göra ”dagläger” på hemmaplan eller närliggande gård där man kan ses dagtid och sedan sova hemma på natten.

Församlingar och föreningar fattar själva beslut kring sin verksamhet men detta är rekommendationerna från nationella krisgruppen även gällande deras verksamhet.

När det gäller sommargårdar och liknande behöver man titta på folkhälsomyndighetens rekommendationer samt de riktlinjer som finns i en kommun där man finns. Om beslut fattas om att hålla igång verksamheten måste det säkerställas att ingen inom riskgruppen är aktiv i arbetet.

Korttidspermitteringar

Om korttidsarbete, kortidspermitteringar är aktuellt i er församling så följer här lite information. I propositionen och lagförslaget så framgår det att juridiska personer ska kunna ansöka om ersättning vid korttidsarbete. I nuläget känner vi till församlingar som har fått ersättningar beviljade. Det framgår av Tillväxtverket att ett kriterium för att få ersättning är att man är i tillfällig och allvarlig ekonomisk kris på grund av Covid 19 (Corona). Att ha färre arbetsuppgifter framgår idag inte som ett kriterium för att kunna söka ersättning.

I dagsläget skickas pengar ut och Tillväxtverket kommer att pröva och utreda i efterhand. Om man inte har rätt till pengar ska de återbetalas. Det ser ut att vara en möjlighet att söka ersättning vid korttidspermitteringar då man som församling är i allvarlig ekonomisk kris på grund av nedgång i konferensverksamhet, kursgårdsverksamhet eller caféverksamhet samt om man har vikande kollekter. Har man som församling inte ekonomiskt allvarlig kris så finns i dagsläget inget som talar för att man kan beviljas ersättning. För mer utförlig information om detta kontakta personal- och kanslichef på christina.grafström@equmeniakyrkan.se.

Stöd till papperslösa

På sidan med råd och stöd till pastorer och diakoner finns det uppdatering om hur man kan stötta kommuner inklusive och information om behov av stöd till papperslösa: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/rad-och-resurser-for-dig-som-pastor-och-diakon/

Tillfällig evakuering av missionärerna i Kongo Brazzaville

Missionärsrådet i Equmeniakyrkan har beslutat att tillfälligt ta hem missionärerna Anne och Carl Sundberg och Mamy och Ruth Raharimanantsoa, från Kongo Brazzaville. Alla mår bra och ingen är sjuk. Smittspridningen är ännu begränsad i Kongo Brazzaville, men det är troligt att antalet sjuka kommer att öka i en nära framtid. Det som föranleder beslutet är det faktum att sjukvården inte har så stora möjligheter att erbjuda den intensivvård som kan behövas ifall någon av dem insjuknar i Covid-19. Evakueringen är alltså i förebyggande syfte och vi hoppas att den inte behöver bli alltför långvarigt.

Det går inga ordinarie flyg från Brazzaville, men det finns speciella flyg som evakuerar utländska medborgare med viss regelbundenhet. Sedan fortsätter våra missionärer med sina arbeten i den mån det går på distans. Bär gärna våra missionärer men också de kongolesiska kollegor som blir kvar i bön. Arbetet fortsätter.

—-

Och vi får fortsätta vara i bön, för varandra, delta i bönekedjan som en sådan möjlighet, att be för beslutsfattare, för människor som är drabbade, oroliga, för de som sörjer, för varandra som med-lemmar och medarbetare. Vi får be för hela den värld Gud älskar och vi får lyssna efter herdens röst.

Må Gud välsigna er!

Lasse Svensson, Sofia Camnerin, Olle Alkholm