Om Region Väst

Region Väst är ett lokalt kontor för den nationella kyrkan och består av de församlingar och Equmeniaföreningar som ligger i Dalsland, Halland och Västra Götaland.

Regionen är indelad i sex närområden där församlingar och föreningar stödjer och samarbetar med varandra och där medarbetargrupper möts.

Equmenias längtan och motto är att barn och unga skall växa som människor och i sin tro genom att de på olika sätt möter Equmenias arbete, ett arbete som till allra största del sker genom lokala församlingar och föreningar.

Vill man upptäcka vem Gud är, och vill man växa som människa, då finns det ingen bättre plats att finnas i än en lokal församling eller förening och dess arbete. Väst är alla vi tillsammans som finns i vår region, inte bara personalen som är anställda i regionen eller med i de olika styrelserna. Utan tillsammans som föreningar och församlingar, som kristna, som syskon i tron på Jesus så kan vi vara med och göra en skillnad, då kan vi hjälpa människor att växa i tro och som människor. Så välkommen med i det som sker i vår region! Välkommen med att lära känna Jesus och att växa på olika sätt!

Vi som arbetar på regionen finns till för att stödja församlingar och equmeniaföreningar och tillsammans med er delar vi ansvaret och uppdraget att i ord och handling göra Jesus Kristus känd för ung och gammal i vår region.

Välkommen att hälsa på eller att höra av dig till oss!