Brev från Kyrkoledarna – v.16

Brev från Kyrkoledarna

Hej kära vänner.
Vi vill denna gång skicka en kortare hälsning och igen tacka för att ni hör av er med frågeställningar och delar erfarenheter så långt. Ännu en gång vill vi uttrycka vårt tack för att ni är och bär i dessa mycket svåra tider.

Vi vill påminna om vår hemsida och särskilt fliken ”Råd och resurser för pastor och diakon” https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/rad-och-resurser-for-dig-som-pastor-och-diakon/

Vi har fått en specifik frågeställning som gäller konfirmationsavslutningar. Det finns idag ingen uppmaning att ställa in gudstjänster och samlingar, men varje församling behöver fatta beslut efter sina förhållanden. Viktigt att förstå är att samlingar med fler än 50 personer är förbjudna från den 29 mars. Samtidigt säger Folkhälsomyndigheten att ”för att begränsa smittspridning bör alla avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, kalas och bröllop”.

Det är i församlingen som kunskapen finns om förväntat antal deltagare och om vilken typ av lokal som kan användas. De regler som gäller maxantal vid samlingar gäller både inomhus och utomhus.

I vissa sammanhang borde det vara fullt möjligt att flytta konfirmationsgudstjänsten till ett senare datum. Det kan förstås även gälla t ex dop och bröllop. Angående begravningar hänvisar vi till informationen på hemsidan.

När vi nu går in i helg och söndagen med temat Påskens vittnen, får vi påminna varandra om tron på det som vi inte kan se, om hopp och förtröstan i tider av svåra prövningar, som i episteltexten 1 Petr 1:3-9

Vi vill också påminna om den blogg som Lasse Svensson skrev igår: https://equmeniakyrkan.se/i-coronans-tid/

Så är vi fortsatt kyrka i gemenskap – med större behov än någonsin att vara varandras vittnen, kyrka i gemenskap med våra samarbetskyrkor i världen och här i Sverige. Vi behöver stödja varandra. Nu drar även vår insamling till det nationella arbetet igång https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/tvaellertre/ Den 26e april är det bön- och insamlingsdag för det nationella arbetet. Det finns också finns möjlighet att delta i en bönekedja. Vi får visa varandra att vi hör ihop genom att be för varandra. Varje församling, oavsett hur stor eller liten, får en annan församling att be för och blir, i sin tur, buren i förbön av en annan församling.

Vi vill avsluta med hälsningen från Sakarja

Sakarja 8:6-8

Så säger Herren Sebaot:
Om de som är kvar av folket
tror att detta är omöjligt
i kommande dagar,
är det därför omöjligt för mig?
frågar Herren Sebaot.
Så säger Herren Sebaot:
Jag skall rädda mitt folk
ut ur österns länder och västerns.
Jag skall hämta dem hit
och låta dem bo i Jerusalem.
De skall vara mitt folk
och jag skall vara deras Gud
i trohet och rättfärdighet.

Lasse Svensson, Sofia Camnerin, Olle Alkholm