Hjälparen kommer

Jesus sade till lärjungarna: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn” (Matteus evangeliet 28:19). Gick lärjungarna ut och gjorde som Jesus bett dem? Nej, de gick tillbaka till Jerusalem och stängde in sig i ett rum och väntade. Det kan tyckas märkligt att när Jesus inte längre finns mitt ibland dem så stänger de in sig i ett rum, tvärt emot det som Jesus ber dem om. Men det var något som fattades dem, något de behövde vänta på, något de behövde för att kunna gå ut och göra alla folk till lärjungar: den Helige Ande.

Tiden mellan Kristi himmelsfärdsdag och Pingstdagen är ett slags väntrum i väntan på den Helige Ande. Jesus hade lovat dem en hjälpare, någon som kan ge dem både kraft och ledning istället för Jesus. I Apostlagärningarna 1:8 berättar Jesus: ”Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Lärjungarna behövde kraft, en kraft starkare än dem själva för att kunna gå ut till jordens yttersta gräns.

Lärjungarna visar att vi kan förtrösta på att Gud ger oss det vi behöver, när vi behöver det. Lärjungarna förstod det, istället för att rusa ut på gator och torg och berätta om Jesus så visste de att de behövde hjälp. När Gud sänder den Helige Ande så stöttar han oss så att vi själva klarar av de uppgifter som ligger framför oss. Hjälparen stöttar oss så att vi vågar och får kraft att tro, vågar och får kraft att vara Guds tjänare.

Vi glömmer ofta att när vi ber Gud om hjälp faktiskt vänta in hjälpen. Det är lätt att i iver och god vilja rusa iväg i beslut och handling utan att egentligen invänta svar från Gud, invänta den hjälp som ges åt de som ber om den. Gud stressar inte utan ger oss det vi behöver när vi behöver det och inte just det ögonblick när vi ber om det. När vi väljer och tillåter att Guds vilja sker i våra liv då sker det i Guds tid.

Min uppmaning till dig är att ta emot Gud i ditt liv. Be att Guds vilja sker med ditt liv, de som ber om Helig Ande skall få den: ”skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?”. (Lukasevangeliet 11:13)

Med en önskan om Guds välsignelse.

Marcus Johnson, pastor