Gudstjänsten

Gudstjänsten är alltid öppen för alla!

Gudstjänsten kan vara en mötesplats mellan människa och Gud, men också mellan människa och människa.  I orden, i musiken, bönen, ljuständningen och nattvarden får vi vara ensamma med Gud tillsammans med varandra. Här ska hela livet rymmas, alla åldrar, glädje och sorg, vardag och fest.