Kontakt

Equmeniakyrkan Hemse
Nygatan 4
623 50 Hemse

Bankgiro
Församlingens bankgiro: 778-0190

PASTOR

Vakans

FÖRSAMLINGSMUSIKER

Vakans

ORDFÖRANDE

Vakans

VICE ORDFÖRANDE

Tommy Gardarfve
tommygard1@hotmail.com
Telefon: 073-5073004