Kontakt

Equmeniakyrkan Hemse
Nygatan 4
623 50 Hemse

Bankgiro
Församlingens bankgiro: 778-0190

PASTOR

Vakans

FÖRSAMLINGSMUSIKER

Tjänstledig t.o.m. 21-12-31 Anna-Carin Johnson
annacarin.johnson@telia.com
Telefon: 076-8467653

ORDFÖRANDE

Vakans

VICE ORDFÖRANDE

Tommy Gardarfve
tommygard1@hotmail.com
Telefon: 073-5073004