Lyssna till predikan den 10 maj

Nu finns här en ny predikan av Tomas Laveson som du har möjlighet att lyssna på eller läsa. Söndagens tema är ”Att växa i tro” och evangelietexten är från Jesu förbön för sina lärjungar. Det finns en möjlighet för oss alla att växa i tro. Det handlar om att växa i tillit till Jesus, om tro i prövningen, om att tron växer i gemenskap med andra, om glädje, om att tron bygger på Jesu ord och att genom tron formas vi till att vara mera äkta som människor.

Predikan 10 maj 2020-text

Predikan 10 man 2020-ljud: