Gudstjänster utan besökare

Från den 8/11 och året ut kommer vi inte ha några gudstjänster. 

Vi planerar att lägga ut gudstjänster på Youtube som spelas in på söndagarna utan församlingen.

Vi återupptar vanliga gudstjänster så snart coronaläget tillåter det