Inspelade gudstjänster

Våra gudstjänster spelas in och går att se på youtube.

Från och med februari 2021 har vi en ny youtubekanal som heter Equmeniakyrkan Kvillsfors
Hitta den genom att gå in på youtube och söka på ”Equmeniakyrkan Kvillsfors”, eller följ denna länk: www.youtube.com

För att se tidigare inspelningar, gå in här: www.youtube.com