Gudstjänster från och med juni

Från och med den 1:a juni lättar vissa restriktioner, vilket innebär att vi kan samlas till gudstjänst igen. Visserligen finns det vissa förhållningsregler att följa för att kunna samlas. Vi får samlas 50 personer på gudstjänst och då med hänvisade platser för att kunna hålla avstånd. Vid friluftsgudstjänsterna kan vi vara fler, då vi är utomhus och lättare kan hålla avstånd till varandra. Givetvis gäller det även i fortsättningen att om man har någon form av förkylningssymptom så stannar man hemma. Restriktioner kan ändras och vi följer noga Folkhälsomyndighetens anvisningar.