Snick Snack

Samling varannan torsdag kl 18.00 – 19.30 för barn från 11 år och äldre.  I höst kommer vi att prioritera att baka något varje gång vi möts. Vi tänker sedan ha allt det goda vi bakat till fika på Cafésöndag med andakt som är en gång i månaden. Den tid som blir över ägnar vi åt frågor som är viktiga som t ex utseende, hälsa, känslor, relationer. Under hösten tänker vi bland annat testa lite olika sätt att måla och spela instrument.

Varje samling avslutas med en enkel fika, en koppling till Bibelns budskap och bönen Gud som haver barnen kär.

Ansvarig ledare: Gunilla S Olofsson, tele 0760-59 55 20