Snick Snack

Samling varannan torsdag kl 18.00 – 19.30 för barn som fyller 12 år under 2022 eller är äldre. Vi samlas kring olika teman, t ex vänskap, måltid, husdjur, hälsa osv. Kring temat gör vi någonting som t ex pyssel, bakar, spelar musikinstrument. Vi fikar och samlas en stund kring vad Bibeln säger om vårt tema. Vilka teman vi ska ha i vår, bestämmer vi på första träffen.

Varje samling avslutas med en koppling till Bibelns budskap och bönen Gud som haver barnen kär.

Ansvarig ledare: Gunilla S Olofsson, tele 0760-59 55 20