Gudstjänst 22 mars KL 10:00

Sön 22 kl 10.00

Lennart Johansson talar, sång av Yvonne Persson.

Ingen servering i samband med denna gudstjänst.