Om oss

MÖJLIGHET

Mötesplats för många

Öppenhet för Guds tilltal

Jesus i centrum

Lärjungaskap som leder till mission

Inspirera och uppmuntra andra

Gåvoupptäckande & växande miljö

Hemkänsla (i kyrka och relationer)

Engagemang för andra

Tillåtande atmosfär