Historia

Vi är i dag en församling med ca 65 medlemmar som bygger om vårt sommarhem Sämsjöborg vid Sämsjön till en året runt-kyrka.

Vi hadde en kyrka i Od som började kännas trång och otidsenlig med liten möjlighet för ungdomarna att påverka utformningen. Det har varit vår dröm i många år att bygga om Sämsjöborg. Sommarhemmet var slitet och hade fått skador efter ett läckande tak.

Så när församlingen fick ett arv så beslutade vi att satsa på en helrenovering. Det visade sig bli en total nybyggnation då fuktskadorna var värre och att huset hade sämre grund än vi trodde från början.

Sommarhemmet byggdes 1945 och har byggts till i omgångar, bland annat 1975–76, och var nu på 150 m2 .

Senast ombyggnationen skedde 2010- 2014

Mellan 1976 och fram till 2010 såg Sämsjöborg ut som nedan.

Sämsjöborg har nu ordentliga utrymmen som uppgår till ca 320 m2 totalt  med övervåning på 90 m2.

Övervåningen är tänkt för ungdomsverksamhet mm.så som tex. scout och tonårsgrupp. Därför får de i uppdrag att utforma inredningen, kanske med en musikstudio om intresse finns. När vi fått allt klart ska kraven på servering och hygienutrymmen vara uppfyllda och att det finns en trapphiss till andra våningen.

Det finns nu goda möjligheter att ordna läger på Sämsjöborg.

Vi har i vår byggd ett gott samarbete mellan Sämsjöborg Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan i Herrljunga pastorat, med återkommande gemensamma arrangemang.

klicka här för karta