”Jord och Frihet”

Publicerat 

Fredskyrka i Håstenskyrkan lördag 9 november kl. 9-11.

Om solidaritetsarbete för återuppbyggnad av en by bland ursprungsbefolkningen i Guatemala.
Medverkande: Per Bylund Andersen (verksam och bosatt i Guatemala)
EN JORD – EN MÄNSKLIGHET – EN GUD
Arr. Equmeniakyrkan