Nikodemusnatt

Publicerat 

Samtal om Livet

”När själen går i exil”

Nikodemusnatt i Håstenskyrkan
fredag 28 februari kl. 19.00

Meditation, bön, förbön, musik, fika.
Samtalen sker på deltagarnas villkor.